Vide

Konsorcija darbība liek uzsvaru uz bio-ekonomikas koncepciju, pārejot uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un “labklājības lauksaimniecību”. Izmantojot potenciālos resursus un ražošanas paņēmienus pievienotās vērtības produktiem, projekta mērķis ir veicināt vides līdzsvaru, saglabājot sociālo taisnīgumu un iekļaušanos, palīdzot uzlabot lauksaimnieku dzīves kvalitāti, kā arī veicināt lauku vides labklājību un sabiedrības labklājību kopumā.

ILULD veicinās novatoriskas uzņēmējdarbības iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt labklājību lauku apvidos, pievēršoties kvantitatīviem risinājumiem vides, ekonomiskajos un sociālajos aspektos, saglabājot agro-bioloģisko daudzveidību un koncentrējoties uz lauksaimniecības nozares spēju radīt labklājību, ražojot papildus preces un sniedzot pakalpojumus. Šī pieeja attiecas uz jaunu un iekļaujošu redzējumu par lauksaimniecības sektora ilgtspēju.

ILULD mērķis ir apvienot primārās nozares darbu ar vairākām citām funkcijām, kas ietekmē ražošanas kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un cilvēciskā aspekta saglabāšanu laukos, izveidojot saistību starp pētniecību inovācijām un tehniskajām zināšanām. Ilgtspējīga lauksaimniecība balstās uz trim galvenajiem mērķiem: vide un cilvēku veselība, ekonomiskā rentabilitāte, sociālais taisnīgums. Pamatojoties uz šo definīciju, jāsaprot, kā izveidot optimālu ceļvedi, lai sasniegtu šos mērķus, izmantojot kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtēšanas rīkus ILULD projekta ieviešanas laikā.

Galvenais ES uzsvērtais aspekts ir lauksaimniecības daudzfunkcionalitāte, kas izpaužas trīs savstarpēji saistītās dimensijās:

  • Ekonomika (kā ražošanas sistēmas dažādošana);
  • Vide (kā ekosistēmas un lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un lauku ainavas uzlabošana);
  • Sociālais faktors (vietējo tradīciju aizsardzība un saglabāšana, izmantojot maršrutus, atpūtas un izglītojošas aktivitātes).

Modulis

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams