Par

ILULD – Ilgtspējīgas Labklājības Uzņēmējdarbība Lauksaimniecības diversifikācijai ir Erasmus+ KA2 projekts, kas vērsts uz jaukta un starpdisciplināra ES kursa par sociālo, dzīvnieku un vides labklājību lauku apvidos izstrādi un pārbaudi, lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības darbību diversifikāciju.
Projekts, kura ietvaros sadarbojās 4 partneri no Itālijas, Latvijas un Vācijas, radās no projekta dalībnieku nepieciešamības sniegt ieguldījumu trūkumu un neatbilstību novēršanai praktikantu prasmēs un daudznozaru mācību programmās par resursu ilgtspējīgu izmantošanu laukos, kā arī uzņēmējdarbības iniciatīvas dēļ.


Šis projekts vērsts uz dažādām mērķa auditorijas grupām:

  • Maģistrantūras studenti, kā arī universitātes absolventi. Studenti, kas iestājušies maģistrantūras studiju programmās lauksaimniecības un veterinārijas universitātēs, jaunie visu grādu absolventi un agronomi;
  • Valsts un privātās struktūras un NVO, kas darbojas lauku ilgtspējīgas attīstības jomā;
  • Lauksaimniecībā un lauku attīstībā ieinteresētās personas;
  • Plašākas vietējās kopienas.

università degli studi di perugia
- Itālija -

Perudžas Universitāte ir viena no visvairāk akreditētajām Itālijas universitātēm, un tā ieņem absolūtu prestižu Eiropas kontekstā.

Divas pētniecības vienības no Lauksaimniecības, Pārtikas un Vides Zinātņu departamenta.

egina srl
- Itālija-

Aģentūra, kuru Umbrijas reģions akreditējis apmācībai un prasmju sertifikācijai, tagad ir viena no galvenajām ieinteresētajām pusēm vietējo, valsts un Eiropas iniciatīvu plānošanas un īstenošanas jomā, paļaujoties uz daudzu ekspertu sadarbību tādās jomās kā izglītība, sociālā, kultūra, digitālā transformācija.

petrarca - europ. akademie fur landschaftskultur deutschand e.v.,
- Vācija -

PETRARCA (Eiropas Ainavu Kultūras akadēmija) ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Vitzenhauzenē. Šī NVO nodarbojas ar ilgtspējīgu Eiropas kultūras ainavu attīstību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai, un zemes izmantošanai. 2004.gadā PETRARCA bija viens no iniciatoriem pirmajai Eiropas konferencei lauksaimniecību veselībai, kas notika Nīderlandē.

 

rigas tehniska universitate (rtu)
- Latvija -

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (RTU VASSI) ir vienīgā institūcija valstī, kas nodrošina integrētas studijas vides inženierijas un bio-ekonomikas jomā. RTU VASSI darbības galvenokārt orientētas uz vides tehnoloģijām, aprites bio-ekonomiku, izturētspēju, atkritumu rašanās novēršanu un reģenerāciju, ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu, reģionālo plānošanu, ilgtspējību, enerģijas ieguvi un energoefektivitāti.