Cilvēks

Labklājības ieguvumi dzīvošanas dēļ laukos ir atzīti un atbalstīti pasaules literatūrā. Arvien  vairāk tiek panākta vienošanās, ka lielāka vietējo lauku kopienu iesaistīšanās var veicināt šo labklājību. ILULD projekta mērķis ir apvienot primārās nozares darbu ar vairākām citām funkcijām, kas ietekmē ražošanas kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un lauku cilvēciskā aspekta saglabāšanu. Pēc ES domām, daudz-funkcionalitāti nosaka trīs faktori:

  • Ekonomiskais faktors (uzņēmumi, kas dažādo savu ražošanu, pieder daudz-funkcionalitātei);
  • Vides faktors (daudz-funkcionalitāte izpaužas, aizsargājot vidi un uzlabojot lauku ainavu);
  • Sociālais faktors (daudz-funkcionalitāte aizsargā un saglabā vietējās tradīcijas, izmantojot maršrutus, atpūtas un izglītības pasākumus);

Galvenās 3 projekta tēmas ir:

  • Lauku attīstība un urbanizācija;
  • Sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmējdarbību;
  • Veselība un labklājība.

Projekts ir daļa no šīs perspektīvas, un vēlas piedāvāt novatoriskus risinājumus, kas var veicināt mazu, vidēju un lielu saimniecību pārvēršanos integrētā ilgtspējīgā labklājībā. Konsorcijs, kura pamatā ir IO3, sagatavos ieteikumus integrētai ilgtspējīgai lauku teritoriju labklājībai.

Partneriem ir pieredze aprites cikla ekonomikā, bio-ekonomikā, ilgtspējīgā lauku attīstībā, tāpēc tie izstrādās apmācības, ko papildinās rīcībspējas palielināšanas pasākumi, kas paredzēti politikas veidotājiem un lauksaimniecības nozarē iesaistītajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka lauku saimniecību centieni veicināt lauku teritoriju integrētu labklājību, atbalsta vides attīstības veicinošas pārmaiņas.

MODULIS

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams