Cilvēks

Labklājības ieguvumi, ko sniedz dzīve lauku apvidos, ir labi zināmi un apstiprināti pasaules literatūrā. Arvien vairāk tiek atzīts, ka lielāka vietējo lauku kopienu iesaistīšanās var veicināt un sekmēt šo labklājību.

SWEDA projekta mērķis bija apvienot primārā sektora darbu ar vairākām citām funkcijām, kas ietekmē ražošanas kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un lauku cilvēka aspekta saglabāšanu.

Pēc ES domām, daudz-funkcionalitāti nosaka trīs faktori:

  • Ekonomiskais faktors (uzņēmumi, kas dažādo savu ražošanu, pieder daudz-funkcionalitātei);
  • Vides faktors (daudz-funkcionalitāte izpaužas, aizsargājot vidi un uzlabojot lauku ainavu);
  • Sociālais faktors (daudz-funkcionalitāte aizsargā un saglabā vietējās tradīcijas, izmantojot maršrutus, atpūtas un izglītības pasākumus);


Trīs galvenās tēmas, kas tika aplūkotas projektā, bija:

  • Lauku attīstība un urbanizācija;
  • Sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmējdarbību;
  • Veselība un labklājība.

Projekts bija daļa no šīs perspektīvas, un tā mērķis bija piedāvāt inovatīvus risinājumus, kas veicinātu gan mazo, gan vidējo, gan lielo saimniecību pārveidi par integrētu ilgtspējīgu labklājību.

Konsorcijs, pamatojoties uz IO3, izstrādāja ieteikumus lauku apvidu integrētai ilgtspējīgai labklājībai.

Partneriem bija pieredze aprites ekonomikas, bioekonomikas, ilgtspējīgas lauku attīstības jomā. Tāpēc viņi izstrādāja mācību programmu, ko papildināja spēju veidošanas pasākumi, kas bija paredzēti politikas veidotājiem un lauksaimniecības nozarē aktīviem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka centieni, ko pieprasīja lauku saimniecībām, veicinātu lauku apvidu integrētu labklājību, ko atbalsta pārmaiņām labvēlīgas vides attīstība.